Travel/news

Back Back
Date: 29.01.2019

Kajakiem po Czarnej Wdzie

Burmistrz Władysławowa Roman Kużel oraz marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali umowę na dofinansowanie projektu na wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Czarna Wda”. Na rzece powstanie ponad 4 kilometrowy szlak kajakowy, a także 2 obiekty turystyczne. Będzie to możliwe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje zagospodarowanie szlaku kajakowego na rzece Czarna Woda (Czarna Wda) oraz 2 obiektów turystycznych w miejscowościach: Jastrzębia Góra i Ostrowo. Na Czarnej Wodzie (Czarnej Wdzie) na odcinku od miejscowości Jastrzębia Góra do Ostrowa powstanie 4,10 km szlaku kajakowego. Zakres zagospodarowanych obiektów turystycznych obejmuje m.in.: a) przystań kajakową Jastrzębia Góra wraz z przenoską w miejscowości Tupadły: 2 pomosty, umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynnę, parking, kosze, 2 tablice informacyjne, wiatę pojedynczą, ławostoły, osłonę pod toaletę i stojaki kajakowe. b) przystań kajakową Ostrowo: pomost pływający, umocnienie brzegu, umocnienie skarpy, schody terenowe, rynnę, parking, kosze, 2 tablice informacyjne, wiatę pojedynczą, ławostoły, osłonę pod toaletę i stojaki kajakowe. c) oznakowanie wodne i drogowe oraz promocję oraz informację o projekcie. Wartość projektu wynosi 890 000,00 zł, z czego uzyskane dofinansowanie na poziomie 85% wynosi 756 500,00 zł. Termin zakończenia robót budowlanych został zaplanowany na koniec czerwca 2019 roku. fot. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego